Numer rachunku 

(ING Bank Śląski S.A):

Bozzolo, Mogilska 57 31-545 Kraków, PL73 1050 1445 1000 0091 3332 5119 

Składanie zamówień

Zamówienie w Sklepie może złożyć: osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat; każda osoba prawna; jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów posiadają zdolność do czynności prawnych (dalej „Zamawiający”).Zamówienia na produkty marki Bozzolo można składać za pośrednictwem strony www.bozzolo.pl.

Zamawiający może składać zamówienia 24h na dobę 7 dni w tygodniu.Zamówienia przyjmowane są do realizacji w dni robocze, w godzinach od 9-17.Każde zamówienie zostanie potwierdzone drogą elektroniczną przez Biuro Obsługi Klienta. Zamówienie zostaje przyjęte do realizacji po otrzymaniu płatności.Zamawiający wskazuje na: zamawiany towar; adres, na jaki ma być dostarczony zakupiony towar; sposób dostawy; sposób płatności.Zamówione towary są dostarczane przesyłką kurierską na adres podany przez Zamawiającego.

Koszt dostawy i zwrotu pokrywa Zamawiający.Koszt ponownego nadania przesyłki przez Sklep z inicjatywy Zamawiającego w momencie wymiany na inny produkt (rozmiar, model itp.) pokrywa Zamawiający.Sklep jest zobowiązany przyjąć na siebie koszt zwrotu poniesiony przez Zamawiającego oraz koszt ponownego nadania przesyłki przez Sklep w przypadku, gdy produkt podlega reklamacji.

Ceny w Sklepie wyrażone są w złotych i zawierają podatek VAT.Sklep zastrzega sobie prawo do dokonania na bieżąco zmian w cenach towarów znajdujących się w ofercie oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży i będą one realizowane na zasadach dotychczasowych.Ceny podane w Sklepie ważne są tylko w ofercie internetowej.Ceny towarów obowiązujące w Sklepie obowiązują jedynie przy złożeniu zamówienia indywidualnie przez Klienta towaru za pośrednictwem Internetu na stronie internetowej: www.bozzolo.pl.

Zmian w zamówieniu Klient może dokonywać do chwili zmiany statusu zamówienia na „roboczy”. Zmiany mogą dotyczyć wyłącznie: rezygnacji z całości zamówienia bądź jego części, a także zmiany w adresie dostawy zamówienia pocztą lub za pośrednictwem kuriera, bądź też zmiany danych na fakturze. W przypadku rezygnacji z zamówienia, jeżeli zapłata za towar została dokonana z góry, zwrot należności nastąpi w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania rezygnacji Klienta, na konto Klienta. Klient ma obowiązek przekazać dane konta drogą elektroniczną na adres info@bozzolo.pl.

Jeżeli Klient nie posiada własnego konta bankowego należność zostanie zwrócona przekazem pocztowym na adres przez niego wskazany.Zmian w zamówieniu można dokonać kontaktując się z Działem Obsługi Klienta lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres info@bozzolo.pl lub bezpośrednio przez formularz kontaktowy na stronie internetowej Sklepu.Złożenie zamówienia w sklepie internetowym bozzolo.pl jest prawnie wiążącą umową Sprzedaży pomiędzy Bozzolo, a Zamawiającym.W celu złożenia zamówienia hurtowego prosimy o kontakt na adres info@bozzolo.pl

Ochrona danych osobowychAdministratorem danych osobowych Zamawiającego jest Bozzolo, Mogilska57, 31-545 Kraków, PL.Dane osobowe podane przez Zamawiającego na stornie www.bozzolo.pl są przetwarzane w celach realizacji umowy sprzedaży oraz za odrębną zgodą mogą być przetwarzane w celach marketingowo-promocyjnych, zgodne z warunkami określonymi w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 101 z 2002r. poz. 926, z późn.zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024)Zamawiający może otrzymywać drogą elektroniczną materiały o charakterze marketingowym jeśli wyrazi na to zgodę.Zamawiający może anulować zgodę na otrzymywanie materiałów za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta.Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny aczkolwiek niezbędny dla realizacji zawartej umowy sprzedaży.Zamawiający ma prawo wglądu do swoich danych osobowych i adresowych oraz ich poprawiania.Każdy Klient, który przekazał nam swoje dane osobowe ma pełną możliwość dostępu do swoich danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub też żądania usunięcia. Sklep nie sprzedaje danych osobowych Klientów osobom trzecim, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie Klienta. Sklep przekazuje dane osobowe na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa w związku z toczącymi się postępowaniami.

Nasz Sklep posługuje się również tzw. plikami cookies (ciasteczka). Pliki te są zapisywane na komputerze Klienta przez nasz serwer i dostarczają danych statystycznych o aktywności Klienta, w celu dobrania naszej oferty do jego indywidualnych potrzeb i gustów. Klient w każdej chwili może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania cookies, choć musi mieć świadomość, że w niektórych przypadkach odłączenie tych plików może wpłynąć na utrudnienia w korzystaniu z oferty naszego Sklepu.

Zwrot towaru

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty dostarczenia zamówionego towaru, masz prawo jego zwrotu bez podania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy, wg ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość. Dotyczy to wyłącznie sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się tylko do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą.Zwracany produkt nie powinien nosić śladów używania - każdy element powinien być kompletny, towar dostarczony w miarę możliwości w oryginalnym opakowaniu. W przypadku niespełnienia tego warunku, produkt może nie zostać przyjęty bądź możesz zostać obciążony kosztami używania tej rzeczy ponad miarę, czyli za zmniejszenie jej wartości.Produkt nie podlega wymianie oraz zwrotowi w przypadku gdy został wykonany na indywidualne zamówienie Zamawiającego - zmiana rozmiaru (np. rozmiary XXS, XXL, XXXL w przypadku niektórych produktów oferowanych przez Sklep), zmiana wymiarów (poszerzenie, zwężenie, wydłużenie, skrócenie itp.) oraz niedostępna w ogólnej ofercie modyfikacja kolorów lub inna ingerencja i modyfikacja w podstawową formę/projekt produktu.Jeżeli chcesz dokonać zwrotu produktu:
Odeślij zakupiony produkt w nieuszkodzonym stanie i w oryginalnym opakowaniu wraz z całą jego zawartością. Przesyłka jest realizowana na Twój koszt.Dołącz do przesyłki pisemne oświadczenie według szablonu, w którym zawrzesz chęć zwrotu produktu, a także numer konta, na które zostanie przekazany zwrot pieniędzy.

Pobierz FORMULARZ ZWROTU TOWARUW ciągu 7 dni roboczych od otrzymania Twojej przesyłki, sprawdzimy stan przekazanego produktu (czy nie nosi śladów użytkowania, czy nie został uszkodzony lub zniszczony, czy znajduje się w oryginalnym opakowaniu z całą jego zawartością).Jeżeli nie odnotujemy przeciwwskazań, na Twój adres email prześlemy następnie informację o pozytywnym rozpatrzeniu zwrotu produktu. Na załączony numer konta w ciągu 14 dni roboczych zostanie dokonany zwrot pieniędzy.Jeżeli Twój zwrot produktu zostanie odrzucony (ze względu na uszkodzenie produktu lub oznaki użytkowania), przekażemy Ci na wskazany adres email informację o nieprzyjęciu zwrotu produktu. W ciągu 7 dni roboczych na wskazany adres zwrotny odeślemy produkt, pokrywając koszt przesyłki.Zwroty i reklamacjePodstawą przyjęcia reklamacji jest dowód zakupu towaru.Zamawiający zgłasza reklamację drogą elektroniczną do Biura Obsługi Klienta.Sklep w ciągu 7 dni roboczych ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.Zgłoszenie reklamacyjne należy przesłać na wypełnionym druku reklamacyjnym: FORMULARZ ZWROTU TOWARU. Warunkiem koniecznym, aby Sklep Internetowy bozzolo.pl rozpatrzył reklamację jest dostarczenie reklamowanego towaru wraz z dowodem zakupu i opisem reklamacji.Reklamowany towar należy odesłać przesyłką pocztową na adres: Bozzolo, Mogilska 57, 31-545 Kraków, PL, z dopiskiem „reklamacja”/”zwrot”W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Zamawiającego – Sklep Internetowy bozzolo.pl naprawi lub wymieni Zamawiającemu reklamowany towar na pełnowartościowy lub jeżeli wymiana nie będzie możliwa zwróci należność za reklamowany towar w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty rozpatrzenia reklamacji.Zamawiający zostanie poinformowany o rozpatrzeniu reklamacji drogą elektroniczną przez Biuro Obsługi Klienta.Reklamacji podlegają:

Towary posiadające wady ukryte powstałe z winy producenta;Towary uszkodzone mechanicznie w czasie transportu (Zamawiający jest zobowiązany do sprawdzenia stanu przesyłki przed jej odbiorem od kuriera);Towary niezgodne z zamówieniem.Reklamacji nie podlega odzież uszkodzona w wyniku nieprawidłowej konserwacji (opisy konserwacji znajdują się na metkach wszystkich produktów marki Bozzolo)Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji Sklep odsyła pełnowartościowy produkt na swój koszt na adres podany przez Zamawiającego.Zamawiający ma prawo - zgodnie z art. 27 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny –odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyn składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od daty otrzymania produktu. Zamawiający zwraca otrzymany towar niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy sprzedaży.Zwracany produkt powinien być odesłany z dowodem zakupu na adres magazynu: Bozzolo, Mogilska 57, 31-545 Kraków, PL z dopiskiem „zwrot”.Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 14 dni roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez Klienta lub 30 dni roboczych przekazem pocztowym pod adresem wskazanym w zamówieniu.Realizacja zamówieńDostawa produktów realizowana jest w cenie obowiązującej w chwili złożenia zamówienia uwidocznionej przy zdjęciu lub opisie zamawianego produktu.W przypadku chwilowego braku towaru na magazynie bądź wyczerpania zapasu danego produktu, Zamawiający jest informowany o tym przez Biuro Obsługi Klienta drogą telefoniczną lub elektroniczną w celu zasygnalizowania problemu i/lub zaproponowania alternatywnego produktu lub anulowania zamówienia.Jeżeli Zamawiający nie wyrazi zgody na wydłużenie czasu realizacji zamówienia ze względu na brak danego artykułu, zamówienie może zostać anulowane w całości bądź jedynie w pozycji, która prowadzi do wydłużenia czasu dostawy.W celu potwierdzenia złożonego zamówienia Biuro Obsługi Klienta może skontaktować się z Zamawiającym na podany przez Zamawiającego numer telefonu w przypadku wątpliwości i ewentualnych braków w asortymencie.Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostarczeniu zamówionego towaru lub realizacji zamówienia, wynikające z błędnie lub niedokładnie podanego przez Klienta adresu dostawy.Do każdej wysyłki dołączony jest dowód zakupu: paragon fiskalny lub faktura VAT.

Dostawa

Mamy nadzieję, że zakupy w e-sklepie Bozzolo będą dla Państwa prawdziwą przyjemnością. Staramy się realizować zamówienia najszybciej jak to możliwe, aby paczka ekspresowo znalazła się w Państwa rękach:).Czas realizacji zamówienia wynosi od 3 do 14 dni roboczych w zależności od aktualnej dostępności produktu w magazynie, trwających promocji i ilości produktów w jednym zamówieniu. Proszę zwrócić uwagę, że w przypadku dużych akcji promocyjnych potrzebujemy więcej czasu na uszycie i wysyłkę zamówionego towaru. Natomiast czas oczekiwania na przesyłkę oraz jej koszt zależy od wybranej przez Państwa opcji. Istnieje możliwość osobistego odebrania zamówienia w pracowni Bozzolo - Kraków, Mogilska 57, 31-545 Kraków, PLKoszty dostawy nie zostały wliczone w cenę produktu zakupionego w naszym sklepie i będą doliczone na końcowym etapie składania zamówienia. Przed potwierdzeniem zamówienia uzyskasz informację o ostatecznej kwocie jaką należy uiścić, aby zamówienie zostało poprawnie zrealizowane.Koszt wysyłki kurierem na terenie Polski: 18złKoszt wysyłki międzynarodowej: 50zł za pierwszy zamówiony produkt, 40zł za każdy kolejny, max 250złDarmowa dostawa na terenie Polski przy zamówieniu powyżej 500złOdbiór osobisty w pracowni: 0zł

 

Promocje

Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej. Jeżeli np. system komputerowy, w wyniku błędu, omyłkowo przy składaniu zamówienia połączy dwie lub więcej promocji zamówienie to zostanie anulowane.

Formy płatności

Dokonując zakupu w Sklepie Zamawiający ma możliwość skorzystania z następujących form płatności:
SERWIS PRZELEWY24 – za pomocą szybkich przelewów bankowych oraz kart płatniczych;SERWIS PAYPAL – za pomocą kart płatniczych;GOTÓWKA – w przypadku osobistego odbioru towaru w Krakowie.PRZELEW BANKOWY – na rachunek: Bozzolo, Mogilska 57 31-545 Kraków, PL73 1050 1445 1000 0091 3332 5119 (ING Bank Śląski S.A).Wszelkie płatności następują poprzez zapłatę sumy nominalnej wyrażonej w złotych polskich. W przypadku, gdy płatność za zamówienie została wykonana z rachunku bankowego prowadzonego w walucie obcej zwrot należności, zostanie zrealizowany na wskazany rachunek bankowy w polskich złotych i następnie przeliczony na walutę, w której prowadzony jest dany rachunek bankowy przeliczony według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z dnia wykonywania uznania.Zamówienia opłacane za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl lub drogą tradycyjnego przelewu ulegają anulacji po 10 dniach w przypadku nie odnotowania płatności na koncie Sklepu. Termin 10 dni liczony jest od dnia złożenia zamówienia przez Klienta do daty zaksięgowania przelewu na koncie Sklepu.

Informacje ogólne

Właścicielem sklepu internetowego bozzolo.pl (dalej „Sklep”) jest firma Bozzolo, z siedzibą w Krakowie, Mogilska57 31-545, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 6772092962, która prowadząc działalność gospodarczą dokonuje w ramach Sklepu sprzedaży towarów lub świadczenia usług.Sklep prowadzi sprzedaż wysyłkową odzieży damskiej, męskiej oraz dziecięcej i akcesoriów za pośrednictwem sieci Internet na terytorium Polski i zagranicą.

Dane kontaktowe


Infolinia Biura Obsługi Klienta – 511 610 666 czynna w dni robocze w godzinach od 9-17, adres e-mail: info@bozzolo.pl

Numer rachunku 

(ING Bank Śląski S.A):

Bozzolo, Mogilska 57 31-545 Kraków, PL73 1050 1445 1000 0091 3332 5119 

Wymagania techniczne i zastrzeżenia

Strona internetowa www.bozzolo.pl, za pośrednictwem której Sklep prowadzi sprzedaż, działa w technologii html.Do przeglądania i korzystania ze Sklepu niezbędne jest posiadanie dostępu do sieci Internet. Przeglądanie i korzystanie ze Sklepu wymaga przeglądarki internetowej w wersji IE 6 (oraz wersje wyższe), Firefox 2.5 (oraz wersje wyższe),Safari , Opera, Chrome.Korzystanie ze Sklepu wymaga takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która umożliwia przyjmowanie i wykorzystywanie plików cookies.Bozzolo zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia funkcjonowania Sklepu oraz prawo do innych przerw w dostępnie do Sklepu, spowodowanych w szczególności koniecznością konserwacji lub naprawy systemu.